Plain Nan£1.95

Garlic Nan£2.45

Peshwari Nan£2.50

Kulcha Nan (Veg)£2.50

Keema Nan£2.50

Cheese Nan£2.50

Keema & Chilli Nan£2.75

Keema & Garlic Nan£2.75

Cheese & Onion Nan£2.75

Chicken Tikka Nan£2.75

Bullet Nan£2.95

Chilli, coriander and garlic

Tandoori Roti£1.40

Paratha£1.60

Stuffed Veg Paratha£2.50

Chapati£1.10